Uređivanje i brisanje WordPress objava
21. veljače, 2024.

Kada se zaustavite na naslovu pojedine objave, u nastavku će vam se prikazati opcije za uređivanje ili brisanje objave.

Opcije za uređivanje i brisanje objava

Prozor objava s prikazom opcija za uređivanje i brisanje objava

Uređivanje WordPress objava

Klikom na opciju Edit otvoriti ćete radni prostor pojedine objave, koji je detaljno prikazan u lekciji o dodavanju novih objava.

Prozor s opcijama za brzo uređivanje objava

Prozor s opcijama za brzo uređivanje objava

Ukoliko odaberete opciju Quick Edit, radni prostor za odabranu objavu će se proširiti i dobiti ćete opcije brzog uređivanja naslova (1), promjene kategorije (2), oznaka (3), statusa objave (4). Na kraju ćete spremiti ili odbaciti promjene klikom na Update ili Cancel (5).

Brisanje WordPress objava

Osim opcije za uređivanje (Edit) i brzo uređivanje (Quick edit), postoji i opcija za brisanje postova (Trash). Klikom na opciju Trash nećete odmah obrisati objavu. WordPress vam daje mogućnost da se predomislite te je vratite putem opcije Restore ili da je zauvijek izbrišete (Delete permanently).

Opcije za brisanje ili vraćanje objava

Prozor objava s prikazom opcija za vraćanje ili brisanje objava

Mogućnostima vraćanja objave u radni prostor objava ili njenog potpunog brisanja imati ćete klikom na opciju Trash pri vrhu radnog prostora svih objava.

U sljedeće dvije lekcije, objasniti ću ono što vas možda i najviše zanima: kako kreirati i objaviti svoje objave.