Kreiranje nove kategorije (1.dio)
21. veljače, 2024.

Kategoriju možemo kreirati na više načina. Najčešći način kreiranja novih objava je kroz nadzornu ploču opcijom Categories (nalaze se unutar opcije Posts pa je potrebno prvo odabrati tu opciju da bi došli do kategorija). Kada odaberemo opciju kategorija, prikazati će nam se radni prozor izrade novih kategorija. Ondje ćemo imati okvire za naziv kategorije (1), prikaz svih kreiranih kategorija (2) (ili samo zadane kategorije Uncategorized ukoliko nismo kreirali niti jednu), te gumb za dodavanje kategorije (3) (Add New Category).

Prikaz prozora za kreiranje novih kategorija s prikazom svih kategorija

Prozor za kreiranje novih kategorija s prikazom svih kategorija

Kada odaberemo naziv kategorije, okvir Slug će sam kreirati tekst koji će pomoći prilikom potencijalne izrade filtriranja pojedinih kategorija. Dobra je praksa unijeti opis kategorije u okviru Description. Njime opisujemo kreiranu kategoriju, a takav tekst možemo iskoristiti prilikom izrade arhivske stranice određene kategorije kako bi posjetitelji dobili dojam kakve su objave objedinjene u odabranoj kategoriji.

U prikazu kategorija, pozicioniranjem iznad pojedine kategorije dobivamo mogućnosti uređivanja ili brisanja kategorija. U ovom slučaju nije prikazana mogućnost brisanja zadane kategorije, ali imajte na umu ukoliko odaberete opciju Delete za kategoriju koju ste sami kreirali da nećete imati mogućnost povratka kao što postoji za objave i stranice, već će se kategorija isti tren izbrisati. Brisanjem kategorije nećete izbrisati objave koje su obilježene tom kategorijom, ali će njima biti dodijeljena zadana kategorija Uncategorized.

Osim opcija brisanja, postoje i opcije uređivanja (Edit) i brzog uređivanja (Quick Edit) kategorija. Njih ćemo pokriti u sljedećem dijelu lekcije za kreiranje kategorija.