Održavanje mail servera

Lanterna IT će uslugom održavanja mail servera pomoći prilikom kreiranja, uređivanja i brisanja e-mail računa. Osim toga, redovno će pratiti popunjenost vašeg e-poštanskog sandučića kako ne bi došlo do zatrpavanja i potencijalnog kašnjenja u dolasku bitne poslovne e-pošte. U dogovoru s klijentom, prilikom kreiranja računa, dogovaramo se oko veličine e-prostora koja varira potrebama svakog pojedinog e-mail računa.

Imate li pitanje o usluzi Održavanje mail servera? Slobodno nas kontaktirajte: