7. ožujka, 2024.

Kratkom serijom osnovnih web pojmova pokušati ću približiti web pojmove za koje ste čuli, ali se niste nikada usudili pitati što su. Osnovni web pojmovi trebali bi vam približiti pojmove kao što su web sjedište, web poslužitelj, web preglednik, domena i sl. Ovog tjedna ćemo se fokusirati na razliku između web sjedišta i web stranice.

Što je zapravo web sjedište a što web stranica?

Web sjedište je skup web stranica koje se nalaze na jedinstvenoj domeni. U redu, sada kada znamo suhoparnu definiciju, raščlanimo nepoznate pojmove iz nje. Zašto skup web stranica? Web stranice nisu ništa više nego multimedijski dokumenti koji sadrže HTML kôd i prikazuju se u web pregledniku. Sama riječ multimedija govori kako se takvi dokumenti mogu sastojati od teksta, fotografije, grafike, videa ili zvuka. HTML kôdom se opisuje svaka web stranica, a sastoji se od oznaka (engl. tag) koje određuju različite elemente na web stranici. Web preglednik je aplikacija kojom se pristupa informacijama web stranice. O HTML kôdu i web preglednicima ćemo reći nešto više kasnije. Iz definicije o web sjedištu nam je ostao još jedan pojam kojeg je potrebno objasniti, a to je domena. Domena web sjedišta je jedinstveno ime Internet adrese. Da rezimiramo, web sjedište je skup multimedijskih dokumenata koji su opisani HTML kôdom, a pristupamo im putem web preglednika upisujući njihovo jedinstveno Internet ime, odnosno domenu. Krenimo sada pobliže upoznati pojmove domena i web stranica.

Domena – adresa našeg Internet doma.

Kako bismo približili analogiju značenja domene, za primjer se mogu uzeti fizičke zemaljske adrese. Umjesto da pamtimo geografske širine i duljine te ih upisujemo u razglednice s godišnjeg odmora, za adresu upisujemo fizičku adresu na koju želimo da razglednica stigne. Domena je ono što se upisuje u adresno polje web preglednika kako bi se pristupilo određenom web sjedištu, odnosno određenoj web stranici. Najčešće se unosom domene pristupa web sjedištu pa pomoću navigacije ostalim web stranicama sjedišta. Svako web sjedište ima jedinstvenu domenu koja se sastoji od glavne domene i poddomene. Glavna domena ima jedinstveni naziv sjedišta (npr. u domeni lit.hr to je “lit”) i vršnu domenu (eng. top-level domain). Prema domene.hr, vršne domene se dijele na domene općeg tipa i nacionalne domene. Primjeri vršnih domena općeg tipa su .com, .net, .org i sl., dok su primjeri nacionalnih domena .hr, .co.uk, .si, .ba i sl. (sve nacionalne domene možete vidjeti na sljedećem linku  https://www.worldstandards.eu/other/tlds/) Najčešća poddomena je www., ali se u praksi može koristiti bilo koji naziv za poddomenu, pa imamo poddomene naziva shop., forum., moj. i sl.

Sastojci koji čine web stranicu web stranicom

Ranije smo definirali web stranicu pa smo rekli kako je to multimedijski dokument koji se opisuje HTML kôdom. Kroz definiciju smo saznali i kako se HTML kôd sastoji od oznaka koji određuju različite elemente na web stranici. Elementi web stranice koji se najčešće koriste su navigacija, naslovi, odlomci teksta, fotografije, elementi zaglavlja i podnožja (engl. header i footer) te poveznice. Krenimo ih pobliže objasniti u nastavku.

Element zaglavlja (engl. header) je prvi element kojeg web preglednik učita prilikom prikaza web stranice. Najčešće se sastoji od navigacije i loga web stranice. Logo web stranice nije nužan element, ali je dobra praksa postaviti ga u zaglavlje te ga povezati s početnom web stranicom web sjedišta. Logo može biti već postojeće grafičko rješenje poslovnog subjekta ili samostalnog brenda, a može se napraviti i pomoću tekstualnog elementa. HTML kôd elementa zaglavlja je <header>.

Navigacija (engl. navigation) je element koji olakšava kretanje po web sjedištu. Sadrži uglavnom lokalne poveznice na web stranice koje čine web sjedište. Najčešće se nalazi u zaglavlju web stranice, ali ga se može pronaći i u podnožju web stranice. Kôd jednostavnijih web sjedišta postojati će tek nekoliko poveznica unutar navigacije. Navigacija složenijih web sjedišta, sadrži poveznice koje će često imati i podpoveznice kako bi se što jednostavnije došlo do željenog sadržaja. Podpoveznice se mogu pojaviti kroz padajući izbornik glavne poveznice, npr. ukoliko želimo vidjeti sadržaj web stranice neke tvrtke koja ima podružnicu u Rijeci, kliknuti ćemo na poveznicu “Podružnice” koja će otvoriti padajući izbornik iz kojeg će se odabrati web stranicu sa sadržajem podružnice u Rijeci. U posljednje vrijeme, posebna pozornost se pridaje responzivnoj navigaciji. Nije isto ako web stranicu otvarate na mobitelu ili na računalu, pa je potrebno kreirati navigaciju koja će ispravno biti vidljiva na manjim i većim ekranima. Responzivnost web stranica je posebna tema o kojoj ćemo pisati uskoro, ali za uvod, recimo da je responzivnost web stranica potrebna kako bi se sadržaj ispravno prikazivao na svim uređajima (desktop računalima, laptop računalima, tabletima i mobitelima). Standardizirana oznaka za izradu navigacije u HTML kôdu je <nav>.

Poveznice (engl. link) mogu biti lokalne ili eksterne poveznice. Lokalnim poveznicama smatramo one koje povezuju sadržaj jednog dokumenta sa sadržajem drugog dokumenta na web sjedištu, odnosno povezivanje dvaju web stranica nekog web sjedišta. Eksterne ili vanjske poveznice povezuju sadržaj trenutne web stranice s drugim web sjedištima. Oznaka za izradu poveznice u HTML kôdu je <a>.

Element podnožja (engl. footer) odvaja sadržaj web stranice od kraja web stranice. Vizualno je privlačnije završiti web stranicu informacijama u podnožju nego zadnjim elementom sadržaja. Unutar podnožja se mogu pronaći informacije o poslovnom subjektu, godina izrade ili posljednje izmjene web sjedišta, ali i razne poveznice na društvene mreže ili ostale poveznice na vanjska web sjedišta ili lokalne web stranice. Dobra praksa je postaviti navigaciju i u podnožje web stranice. Informacije o poslovnom subjektu mogu biti razne, od imena poslovnog subjekta ili poslovnice do podataka o adresi, radnom vremenu, identifikacijskim oznakama poslovnog subjekta i sl. Fizičke osobe koje imaju svoje osobno web sjedište, podnožje može sadržavati njihov kratki portfolio, opis rada ili djelatnosti kojom se bave. Nema pravila što bi se sve moglo pronaći u podnožju. HTML oznaka za izradu podnožja je <footer>

Tekstualni elementi web stranice su naslovi i odlomci teksta. Naslovi su elementi kojima se želi istaknuti neki dio tekstualnog sadržaja web stranice. HTML kôdovi za elemente naslova su <h1> do <h6> s time da h1 označava najveću veličinu teksta, a h6 najmanju. Preporuča se korištenje ne više od tri naslovna elementa (npr. na jednom web sjedištu se koriste <h1>, <h3> i <h4> veličine naslova). Odlomci teksta se označavaju oznakom <p>. Njima se prikazuje tekstualni sadržaj koji nije potrebno posebno naglašavati. Ukoliko je neku riječ potrebno posebno naglasiti u tekstu, onda se koriste oznake <strong> ili <em>, ali time ćemo se pozabaviti nekom drugom prilikom.

Fotografije su možda i najbitniji element nekog web sjedišta, odnosno web stranice. Ukoliko web stranicu gledamo kao prezentaciju nekog proizvoda, tvrtke ili fizičke osobe, najčešće ćemo fotografiju koristiti za prezentiranje potencijalnim klijentima. Uz tekstualni opis, fotografije se mogu nalaziti u raznim oblicima na web stranici. Nerijetka je izrada web stranice s galerijama fotografija posebno, ukoliko se želi prezentirati neki proizvod ili usluga. Postavljanjem vlastite fotografije na web sjedište pokazuje se ljudima tko stoji iza našeg proizvoda ili usluga. Fotografije su vrlo bitne i prilikom kreiranja sadržaja koji se dijeli na društvenim mrežama, jer će poveznicu u takvim situacijama “krasiti” fotografija koja se koristi za izradu takvog sadržaja. Vizualno atraktivne fotografije postići će veći broj klikova na poveznicu, a samim time i web sjedište na kojem se klijenti mogu informirati o našem poslovanju. Element HTML kôda za postavljanje fotografija na web stranicu je <img>.

Bez web preglednika nema pregleda web stranica

Kao što je već rečeno, web preglednik je aplikacija koja dohvaća i prikazuje informacije web stranice. Da nema takve aplikacije, od web stranice bismo vidjeli samo suhoparni HTML kôd. Web preglednik dohvaća informacije o web sjedištu i web stranicama sa web servera te nam prikazuje njihov sadržaj u čitljivom obliku. Najčešće korišteni web preglednici (gs.statcounter.com/browser-market-share) na globalnoj razini su Google Chrome, Safari, Microsoft Edge i Mozilla Firefox respektivno. U Hrvatskoj je situacija nešto drukčija, pa se respektivno kao najčešći web preglednici prikazuju Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Samsung Internet i Edge.

Nadam se da sam vam uspio pobliže objasniti razliku između pojmova web sjedište i web stranica. Ukoliko vas zanima više, na stranici portfolio možete pronaći nedavne radove web sjedišta gdje ćete vidjeti koji elementi web stranice su korišteni. Ukoliko ste i sami zainteresirani za izradu web sjedišta, kontaktirajte me u bilo koje vrijeme ili mi pošaljite mail. Veselim se vašem upitu.