14. ožujka, 2024.

Nastavljamo sa serijom osnovnih web pojmova za koje ste čuli, ali se nikada niste usudili pitati što su. Prethodna tema nam je pobliže pojasnila razliku između web sjedišta i web stranice, a ovom temom ćemo objasniti razliku između statičkih i dinamičkih web stranica.

Statička web stranica – pregled

Statička web stranica je ona web stranica koja je izrađena osnovnim web tehnologijama, odnosno HTML-om i CSS-om. U prethodnoj temi saznali smo kako je web stranica dokument koji sadrži HTML kod. Osim HTML koda, svaka moderna web stranica ima implementiran i dokument s CSS kodom. CSS (engl. Cascade Style Sheet) je dokument kojim se opisuje dizajn web stranice (boja pozadine, boja i veličina fonta, veličina fotografija i sl.), ali to je priča za jednu od sljedećih tema. Dakle, statička stranica sastoji se od HTML dokumenta i povezanim dokumentom koji sadrži CSS kod. Tako napisani dokumenti se postavljaju na web poslužitelj kako bi se mogli prikazati u web pregledniku. Svaku naknadnu modifikaciju pojedinog dokumenta potrebno je napraviti u lokalnom okruženju prije nego li se ponovno postavi na web poslužitelj. Takve modifikacije radi programer, odnosno osoba koja može čitati HTML ili CSS kod. U većini slučajeva, to je osoba koja je kreirala web dokumente prije postavljanja na web poslužitelj.

Prema autorima Košak, Tomiša i Čačić u kontekstu statičkih web stranica često se govori o usporedbi s brošurama (engl. brochureware). [1] Oni objašnjavaju kako termin web brošure polazi od prvobitne primjene weba u svrhu digitalne reinterpretacije informacija objavljenih u brošurama, poput radnog vremena trgovina, opisa proizvoda i(li) usluga i sl. Osim termina web brošure, možda ste naišli i na termin web prezentacija koji se koristi za prikaz nekog poslovnog subjekta i informacijama o lokaciji, radnom vremenu, kontaktima, misiji i viziji poduzeća i sl. Primjeri statičkih web stranica prema članku na ovom linku (https://tihalt.com/examples-of-static-websites/) su i stranice s dokumentacijom, razne forme, novinski sadržaj, tzv. “landing pages” (nespretan prijevod bi mogao biti odredišna stranica), informacije o elementarnim nepogodama (npr. potresi.hr) i sl.

Ukratko, može se zaključiti kako je osnovna funkcija statičkih web stranica prikaz relevatnih informacija korisnicima koji će od njih imati možebitne koristi. Glavni fokus takve vrste web stranica je prezentacija informacija.

[1] B. Košak, M. Tomiša, M. Čačić: “Statičko i dinamičko upravljanje web sadržajem”

Prednosti statičkih web stranica

U nastavku ćemo iznijeti nekoliko popularnih premisa koje prikazuju prednosti statičkih web stranica.

Statičke web stranice su lagane. Jedna od temeljnih prednosti izrade statičkih web stranica je njihova brzina učitavanja. Brzina učitavanja ovisi o mnogo faktora, a jedan od njih je veličina dokumenta koji je kodiran HTML ili CSS kodom. Takvi dokumenti su tek nekoliko KB veliki, pa ukoliko na stranici nema mnogo zahtjevnih fotografija, veličina ukupnog web sjedišta (prisjetite se razlike između web sjedišta i web stranice) neće prelaziti više od nekoliko MB. Prema protalu pingdom.com, korisnici su najzadovoljniji kada je vrijeme učitavanja web stranice do 2 sekunde, međutim realno je za očekvati dobar “bounce rate” (nespretan hrvatski prijevod bio bi stopa odbijanja) i do nešto ispod 10 sekundi. Sve iznad toga je previše i odvraća potencijalne korisnike od web sadržaja.

Statičke web stranice nisu teške za kodirati. Za izradu statičke web stranice potrebno nam je poznavanje relativno jednostavnih prezentacijskih jezika kao što su HTML ili CSS. (iako HTML i CSS ne spadaju u tipične programske jezike, u nastavku ćemo ih nazivati prezentacijskim jezicima kako bi bilo lakše za razumijevanje široj publici. Moji kolege programeri neka preskoče dio gdje se HTML karakterizira kao bilo kakav jezik). Za učenje HTML-a nije potrebno nikakvo predznanje u programiranju, potrebno je naučiti nekoliko bitnih pravila kodiranja takvog jezika kako bi se mogle izraditi najjednostavnije statičke web stranice.

Hosting statičkih web stranica je relativno jednostavan. Kreirani dokumenit se na server podignu bez prethodno potrebne instalacije baze podataka. Takvo podizanje dokumenata (posebice upotrebom FTP protokola prijenosa) je vrlo jednostavno te je potrebno tek nekoliko klikova kako bi HTML dokument bio vidljiv širokom broju posjetitelja. Zbog svoje nezahtjevne veličine, web sjedišta ne zauzimaju mnogo prostora na poslužiteljskim serverima pa je samim time i cijena postavljanja takvih stranica u startu jeftinija.

Statičku web stranicu je lakše održavati. Jednom kada se statička stranica podigne na web hosting, teoretski se ne treba mijenjati. Pošto nema instalacije web baze podataka ili neke od aplikacija za kreiranje sadržaja na webu, održavanje je minimalno. Naravno da se uvijek može dogoditi da je potrebno promijeniti adresu poslovnog sjedišta ili broj telefona, ali za takve stvari postoje ugovori o održavanju koji se dogovore s programerom prije izrade web stranice.

Statičke web stranice su temelj web dizajna. Iako danas postoji poveći broj dinamičkih web stranica gdje korisnik sam kreira sadržaj, statičke web stranice su i dalje temelj dizajniranja takvih stranica. Većina koda u dinamičkim stranicama je i dalje pisana barem nekim dijelom u HTML-u pa je preporuka krenuti s izradom statičkih web stranica prije upuštanja u izradu dinamičkih web stranica.

Vidimo da postoji broj prednosti izrade web stranica u statičkom obliku, ali to su samo neke od najbitnijih. U svakom slučaju, potrebno je dobro razmisliti što nam se sve treba nalaziti na našem web sjedištu i koliko često nam je potrebno mijenjati web sadržaj. Ukoliko nije potrebna česta intervencija u dizajnu i sadržaju web stranice, preporuka je početi s izradom statičke web stranice.

Nedostaci statičkih web stranica

Glavni nedostaci statičkih web stranica nad dinamičkim web stranicama su opisani u nastavku.

Nemogućnost izrade sadržaja od strane korisnika. Odnosno ovisnost prerade sadržaja o stručnoj osobi koja je zastupljena za izradu web stranice. Ovaj nedostatak ponajviše dolazi do izražaja kada osoba koja je kreirala web sjedište više nije ovlaštena za preradu sadržaja. Npr. ukoliko je stručna osoba promijenila tvrtku kojoj je naručena izrada web sjedišta ili je promovirana u viši rang zaposlenja. Čitanje i razumijevanje tuđeg koda može biti mukotrpan i dugotrajan proces od kojeg najmanje koristi ima krajnji korisnik web sjedišta.

Ažuriranje statičke web stranice iziskuje vrijeme. Ukoliko korisnik od stručne osobe zatraži izmjenu adrese poslovnice ili radnog vremena, odnosno bilo koje druge informacije koja se nekoliko puta ponavlja na web sjedištu, ažuriranje takve informacije iziskuje mnogo više vremena na statičkoj u odnosu na dinmaičku web stranicu. Takav podatak je upisan na više mjesta na jednom dokumentu, a nerijetko i kroz nekoliko datoteka pa je potrebno detaljno pregledati svaki dokument da bi se zamijenili podaci.

Ažuriranje i izrada sadržaja statičke web stranice iziskuje vrijeme, a vrijeme je često novac u svijetu biznisa, pa je prije početka izrade web stranice potrebno razmisliti koliko ste  spremni potrošiti kako bi statička web stranica bila isplativa.

Dinamička web stranica – pregled

Za razliku od statičke web stranice, dinamička web stranica osim korištenja osnovnih web tehnologija, koristi napredne web tehnologije, programske (uglavnom skriptne) jezike i baze podataka. Dinamičkim stranicama korisnik sam kreira sadržaj putem CMS sustava (engl. Content Management System). CMS je sustav kojim korisnik kreira, modificira i briše sadržaj web stranice bez korištenja HTML koda. CMS korisniku omogućuje kreiranje novog ili uređivanje postojećeg sadržaja direktno s korisničkog sučelja takvog sustava. Najpoznatija i najraširenija CMS platforma je WordPress s preko 30 milijuna podignutih webstranica. (https://websitesetup.org/news/popular-cms/) O WordPressu ćemo više pisati u posebnoj temi, zasad je potrebno znati kako tom platformom korisnici putem korisničkog sučelja sami kreiraju, uređuju i brišu sadržaj u realnom vremenu.

Nadalje, CMS sustav sastoji se od CMA, odnosno aplikacija za upravljanje sadržajem (Content Management Application) i CDA, odnosno aplikacije za dostavljanje sadržaja (Content Delivery Application). CMA je aplikacija kojom se vlasnicima web sjedišta daje sloboda za izradu i manipuliranje sadržajem, dok je CDA aplikacija zaslužna za prikaz takvog sadržaja korisnicima web sjedišta.

Dinamičke stranice kroz CMS sustave postaju kompleksni sustavi za frekvento ažuriranje podataka, arhiviranje podataka, ažuriranje kreiranih baza podataka i sl. Njihova kompleksnost često zahtijeva sudjelovanje više osoba od kojih svaka odrađuje jedan dio posla pri unosu takvih podataka.

CMS sustav se može okarakterizirati i kao softver ili aplikacija prilagođen za izradu i upravljanje dinamičkim web sjedištem. Neke od osnovnih karakteristika CMS sustava su unos i objava sadržaja putem WYSIWYG (engl. what you see is what you get) editora, upravljanje sadržajem, arhiviranje podataka, autorizirani pristup i sl.

Postavljanje dinamičkih stranica, odnosno CMS sustava na web poslužitelj je nešto izazovnije od postavljanja statičkih web stranica. Potrebno je instalirati CMS sustav kojim će se upravljati sadržajem. Instalacija CMS sustava kreira i bazu podataka koja komunicira s web poslužiteljem na način da mu pruža potreban sadržaj upisan u bazu nakon kreiranja sadržaja od strane korisnika. Nakon svega toga, web poslužitelj pruža dohvaćene podatke web pregledniku te omogućuje prezentaciju web stranice kranjnem korisniku.

Ukratko, za pregled dinamičke web stranice potrebni su nam CMS sustav, baza podataka i web poslužitelj. Oni svi zajedno rade, odnosno komuniciraju kako bi krajnji korisnik web sjedišta dobio zatraženu informaciju na web stranici.

Prednosti dinamičkih web stranica

Sadržaj dinamičke web stranice korisnik može sam kreirati. Najveća prednost dinamičkih web stranica u odnosu na statičke web stranice zasigurno je mogućnost samostalnog kreiranja sadržaja. U bilo koje vrijeme, korisnik koji je ovlašten za izradu i manipulaciju sadržajem web stranice to i može napraviti. Dinamičke web stranice su uglavnom zasebne web aplikacije koje putem korisničkog sučelja nude samostalnu izradu sadržaja. Korisnik ne mora imati gotovo nikakvo predznanje u izradi web stranica, potrebno je samo osnovno poznavanje rada na računalu. Takav način rada omogućuje izradu sadržaja i kolaboraciju većeg broja ljudi različitog profila. Tom premisom dolazimo do sljedeće prednosti korištenja dinamičkih web stranica.

Dinamička web stranica omogućuje kolaboraciju većeg broja ljudi u smislu kreiranja sadržaja. Korisnici nekog web sjedišta se mogu podijeliti u nekoliko grupa korisnika od kojih jedni kreiraju, a drugi uređuju sadržaj. Primjerice, može se odabrati osoba koja će imati gotovo sve mogućnosti osim administratorskih (iako se može i takva osoba postaviti, ali se ne preporuča zbog potencijalne ljudske pogreške koja može dovesti do gubitka sadržaja). Takva osoba će moći kreirati, modificirati i brisati čitav sadržaj sa web sjedišta. Nadalje, prava uređivanja se mogu dodijeliti za posebne dijelove na web sadržaju, pa će neke osobe moći kreirati i eventualno modificirati sadržaj samo na dodređenim dijelovima web sjedišta. Ukoliko je potreba, moguće je kreirati i grupu korisnika koji će moći komentirati i dijeliti sadržaj dalje. Takva grupa se uglavnom kreira za posjetitelje web sjedišta koji mogu dati svoje mišljenje i viđenje na kreirani sadržaj.

Dinamičke stranice pružaju veliki broj funkcionalnosti. Dinamičku web stranicu je moguće prilagoditi na veliki broj načina, a najbolja stvar je što su te promjene vidljive instantno, odnosno kada ih korisnik odluči podijeliti sa svijetom. Promjene u sadrđaju samo su jedan dio modificiranja web stranice od strane korisnika. Odabir različitog dizajna, pisma (engl. font), boja na zahtjev korisnika može biti omogućeno kako bi svaka web stranica bila jedinstvena. Ipak, treba pripaziti tko će dobiti određena prava kako ne bi nastao kaos na web sjedištu i kako nam stranice ne bi izgledale neprofesionalno. Stoga je najbolje pustiti profesionalnoj osobi kako bi svaka web stranica na sjedištu izgledala ujednačeno i prema najnovijim web standardima i praksama. Lanterna IT se bavi izradom statičkih i dinamičkih web stranica koje se izrađuju prema uputama korisnika kako bi svako web sjedište bilo jedinstveno na globalnoj mreži.

Nedostaci dinamičkih web stranica

Iako su dinamičke stranice jednostavnije uza korištenje krajnjem korisnku jer iziskuju samo osnovno poznavanje rada na računalu, svakako dolaze s nekim nedostacima. Oni su opisani u nastavku teksta.

Kompleksnost sustava dinamičkih web stranica. WordPress (kao jedna od najpopularnijih alternativa CMS sustava za izradu dinamičkog sadržaja na webu) je jednostavan za izradu jednostavnog sadžaja, kao što je osnovna obrada teksta, dodavanje fotografija ili video zapisa. Međutim ukoliko su potrebne veće intervencije na izgledu web stranice ili samom dizajnu, potrebno je veće znanje od poznavanja osnovnih web tehnologija. Za instalaciju WordPress aplikacije na web hosting biti će potrebno naprednije poznavanje rada na računalu, kao i poznavanje povezivanja sadržaja baze podataka. Osim toga, kako bi web sjedište odskočilo od predefiniranih tema koje WordPress nudi, potrebno je poznavanje barem jednog skriptnog jezika (u slučaju WordPressa, PHP)

Hosting je skuplji nego kod statičkih stranica jer su dinamičke stranice teže. Statičke web stranice se sastoje od dokumenata koji pak sadže tekst i eventualno nekoliko fotografija koje se iskompresiraju kako ne bi zauzimale previše prostora na web hosting serveru. Dinamičke web stranice, s druge strane, koriste mnogo više prostora na web hosting serveru. Potrebno je instalirati čitavi CMS sustav, povezati se s bazom podataka itd.

Osim osnovnih web tehnologija, potrebno je poznavanje makar jednog skriptnog jezika (PHP). Kako je već navedeno, za kompleksnije modificiranje izgleda web stranica, osim osnovnog poznavanja rada na računalu i osnovnih web tehnologija, potrebno je poznavanje kompleksnijih skriptnih jezika poput PHP-a i JavaScripta.

Je li mi potrebna statička ili dinamička web stranica?

Statičku web stranicu ćete odabrati ukoliko nećete često mijenjati sadržaj ili nemate potrebe za otvaranjem webshopa. Odabrati ćete ju ako želite jednostavno održavanja i postavljanje na web poslužitelj.

Dinamičku web stranicu ćete odabrati ukoliko želite često mijenjati sadržaj, imate potrebu za otvaranjem web shopa ili jednostavno sami želite upravljati s izgledom i sadržajem vašeg web sjedšta.

Ukoliko i dalje niste sigurni što je za vas, bez brige, Lanterna IT će vam pomoći u tome. Izrađujemo statičke i dinamičke web stranice te ih dizajniramo u suradnji s vama kako biste imali jedinstveno web sjedište. Obratite nam se s povjerenjem.